Centrum Wolontariatu w Rzeszowie

Temat: zaufanie aż do końca
Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce BaalPerasim (Pan Przełomów). 2. Księga Samuela 5,20 Wszyscy widzieliśmy zapewne pędzącą łódź motorową, która jakby rozcina powierzchnię wody. W Biblii opisane są trzy cudowne wydarzenia rozdzielenia się wody. Pierwsze, kiedy lud izraelski uciekał przed Faraonem i Morze Czerwone rozstąpiło się; drugie, gdy armia Jozuego wchodziła do Ziemi Obiecanej i Jordan zatrzymał się, a lud przeszedł po suchym gruncie; trzeci cud miał miejsce po wniebowstąpieniu...
Źródło: nazawsze.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=591Temat: Pierwsza Księga Samuela
Biblia - Pierwsza Księga Samuela CZĘŚĆ I (1,1-7,17) SAMUEL I. Narodzenie Samuela; jego powołanie. (1,1-3,21) 1. NARODZENIE SAMUELA (1,1-20). Elkana, jego pielgrzymki do świątyni w Silo (1-3); stosunek jego do dwu jego żon, miłość Anny, która była niepłodną (4-8). Modlitwa Anny (9-11); cierpkie uwagi kapłana Helego (12-14); spokojna odpowiedź Anny, błogosławieństwo Helego (15-18). Powrót do Ramata (19). Narodzenie Samuela (20). 1 1...
Źródło: tvswidnica.pl/czytelnia/viewtopic.php?t=71


Temat: msza
Druga Księga Samuela, rozdział 6.
Źródło: maksymilianoaza.fora.pl/a/a,16.html


Temat: matura
...podmiotu [lektury itp, ew filmy] i literatury przedmiotu [opracowania, kodeks honorwy itp.] napisze co mam to może wam rozjaśni sytuacje: Temat: Motyw pojedynku. Omów temat na wybranych przykładach. Literatura podmiotu: 1.Gombrowicz, Witold. Ferdydurke, Kraków: Wydawnictwo literackie, 1996. ISNB: 83-08-02561-7 2.Homer. Iliada, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. ISNB: 83-04-02085-8 3.Pismo Święte Starego Testamentu, Pierwsza księga Samuela, Walka Dawida z Goliatem, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1991. ISNB: 83-07-02401-5 Literatura przedmiotu: 1.Polańczyk, Danuta. Ethos Rycerski , str. 14-15 [w:] Biblioteczka opracowań, zeszyt nr 4 Lublin: Biblioteka wysyłkowa, 2002. ISNB: 83-86581-25-5 2.Ossowska, Maria. Ethos Rycerski i jego odmiany, Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN, 2000. ISNB 83-011-3277-9 3.Boziewicz, Władysław. Polski kodeks honorowy, Kraków,...
Źródło: shamo.gry-online.pl/agora/index.php?showtopic=7125


Temat: Inżynieria genetyczna w starożytności
...w moim artykule „Człowiek przed Adamem w Wielkiej Brytanii”, a także w „Voices from Legendary Times”, gdzie omawiam pomyłki teorii ewolucji. Olbrzym wykopany w County Antrim w Irlandii. Posiadał 6 palców na prawej stopie. Eksponat wystawiono w Dublinie oraz Manchesterze, potem słuch o nim zaginął (fotografia pochodzi z magazynu „ British Stand”, 1895). Jest to cecha charakterystyczna olbrzymów. Druga Księga Samuela wspomina: „I jeszcze jedna odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy. Kiedy urągał Izraelitom, zabił go Jonatan, syn Szmei, brata Dawida.”. Co można powiedzieć o szkieletach gigantów, które odkopywane były w różnych...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=536


Temat:
...(np. Biblia Tysiąclecia określa ich jako "mężczyźni współżyjący ze sobą"). Niektórzy teolodzy utrzymują, że użyte w oryginale słowo αρσενοκοιτης, arsenokoitēs, sugeruje zmiany partnerów, czyli rozwiązłość, a nie zaspokajanie popędu płciowego między mężczyznami.[potrzebne źródło] * relacja związku Dawida i Jonatana (2 Księga Samuela) może świadczyć jako przykład wielkiej miłości między dwoma mężczyznami. W Biblii Tysiąclecia można znaleźć: "Dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie". Dawid po śmierci umiłowanego Jonatana wznosił żałobne pieśni według Biblii Gdańskiej: "Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą...
Źródło: strongholdnet.fora.pl/a/a,2075.html


Temat: Zaufanie!!!
Bóg skałą moją, jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. 2 Księga Samuela 22:3 Dzisiaj w wielu większych miastach normalni obywatele boją się wychodzić z domu po zmroku. Szerzy się przemoc i przestępczość. Życie Dawida wielokrotnie znajdowało się w niebezpieczeństwie. Mimo to, ze wszystkich ucisków i zagrożeń wybawił go Bóg. Jeśli mieszkasz w niebezpiecznej dzielnicy lub żywisz obawy o własne bezpieczeństwo, polegaj na Wszechmogącym, tak jak czynił to Dawid. Zarazem...
Źródło: misja.fora.pl/a/a,300.html


Temat: ZAPROSZENIE NA VERBA SACRA - Ksiega Samuela
ZAPROSZENIE NA VERBA SACRA - Ksiega Samuela W niedziele 16 wrzesnia 2007 roku o godz. 17:00 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu, wybitny polski aktor Krzysztof Gosztyl/a przeczyta fragmenty Ksiegi Samuela. Autorem komentarza jest znany biblista ks.prof. dr hab. Julian Warzecha z Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszynskiego w Warszawie. Oprawa muzyczna - Beata Sl/omian /wibrafon/ z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wstep wolny.
Źródło: mish.amu.edu.pl/Forum/forum/viewtopic.php?t=242


Temat: PIĘĆ SĄDÓW C.I. Scofield
...sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. (1 Kor. 11:31-32) List do Hebrajczyków 12:7 Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? (Hebr. 12:7) Zobacz również Pierwszy list św. Piotra 4:17; Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 5:5; Druga Księga Samuela 7:14,15; Druga
Źródło: nazawsze.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=314


Temat: Nagrania Ewangelii, które otworzyły mi oczy na świat i ludzi
...rodzaju 3:44:27 Ewangelia wg Św. Mateusza 2:10:36 Księga wyjścia 3:03:47 Ewangelia wg Św. Marka 1:22:01 Księga kapłańska 2:20:35 Ewangelia wg Św. Łukasza 2:20:11 Księga liczb 3:06:53 Ewangelia wg Św. Jana 1:49:58 Księga powtórzonego Prawa 2:45:02 Dzieje Apostolskie 2:22:08 Księga Jozuego 1:46:52 List do Rzymian 1:01:13 Księga sędziów 1:47:30 1 List do Koryntian 54:33 Księga łów w czasach 15:04 2 List do Koryntian 34:45 1 Księga Samuela 2:25:47 List do Galacjan 23:01 2
Źródło: otwarci.ok1.pl/viewtopic.php?t=177


Temat:
...co się rozumie samo przez się. Oczywiście to jest na razie jedno z moich spostrzeżeń na ten temat. Pragnę teraz przedstawić jeden z przykładów zaczerpniętych z Bibli. Dotyczy on historii Dawida, gdy ten przebywał na dworze króla Saula. „ A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego.(...) I stali się przyjaciółmi.” (Pierwsza Księga Samuela, 18 wers 1) Nie zuważymy tutaj niczego dziwnego, jednak warto dodać że w greckim i w ogóle w starożytności słowo „przyjaciel” znaczyło nie tyle kolega ile partner, kochanek itp. Być może Kościół jest w stanie to wyjaśnic jakoś inaczej, ale ja na razie pragnę zwrócić uwagę na ten fakt. O naszej Polsce mówimy, że jest, była i będzie krajem tolerancyjnym. Być może w stosunku do religii, ale nie mamy...
Źródło: saphira.fora.pl/a/a,418.html


Temat: Wybiegi Kościoła i to co z nim związane
...takiego, co męską prostytutkę, również hetero (Boswell), polujących na spadki (Countryman), czy wręcz pedofili (Scroggs). Biblia promuje homoseksualizm? Ale to jeszcze nic. Zdaniem niektórych badaczy Biblia nie tylko nie potępia homoseksualizmu, ale wręcz daje pozytywne przykłady jednopłciowej miłości. Na przykład zastanawiający jest wieloznaczny stosunek Jonatana do Dawida, złośliwie komentowany przez Saula (Pierwsza Księga Samuela 18, 1-4). Po śmierci Jonatana, Dawid opłakuje go w sposób następujący (Druga
Źródło: rael.fora.pl/a/a,517.html


Temat: Czy Księga Mądrości jest natchniona?
Stary Testament w wersji protestanckiej Księga Rodzaju Księga Wyjścia Księga Kapłańska Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela 2
Źródło: biblia2.fora.pl/a/a,645.html


Temat: Brewiarz - poszukuję brewiarza
...(18) Odpowiedziała: Obyś darzył życzliwością twoją służebnicę! I poszła sobie ta kobieta: jadła i nie miała już twarzy tak [smutnej] jak przedtem. (19) Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon Panu, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej żony, Anny, a Pan wspomniał na nią. (20) Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna i nazwała go imieniem Samuel, ponieważ [powiedziała]: Uprosiłam go u Pana. I Księga Samuela 1; 12-19 (27) O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. (28) Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Panu. I oddali tam pokłon Panu. I
Źródło: zaufaj.fora.pl/a/a,651.html


Temat: Troszkę po bożemu :D
Tora / Prawo (Pięcioksiąg Mojżesza) Księga Rodzaju Księga Wyjścia Księga Kapłańska Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa Prorocy Pierwsi Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Samuela (1 + 2 Sm) Księga Królewska (1 + 2 Krl) Prorocy późniejsi: Księga Izajasza Księga Jeremiasza Księga Ezechiela dwunastu Proroków Mniejszych: Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz Pisma Księga Psalmów (150) Księga Przysłów Księga Hioba Pieśń nad Pieśniami...
Źródło: oazaknurow.fora.pl/a/a,617.html


Temat: Dziennik pokładowy Projektu Endor
Tak, tak. Król Izraela starożytnego Saul był w Endor (1 Księga Samuela rozdział 28) :-)
Źródło: lugpol.pl/forum/viewtopic.php?t=8254


Temat: Pochwal się radością...
,, Pan jest opoką moją i wybawicielem moim . Bóg skałą moją jemu ufam ." Druga Księga Samuela , 21 ,22,, ,, I przemówił Pan tymi słowy do synów izraelskich : Każde spośród bydła , które ma rozdzielone kpyto , i rozszczepioną racice i przeżuwa pokarm możecie jeść . Lecz spośród przeżuwającyh pokarm i mających rozdzielone kopyto jeść nie będziecie : wielbłąda , ponieważ przeżuwa pokarm , lecz ma rozdzielone kopyta ten jest dla was nieczysty . swistaka , poniewważ przeżuwa pkram lecz nie...
Źródło: 3eboprzyjaciolomsieubo.fora.pl/a/a,21.html


Temat: Archeologia a Biblia
...święte, zaś tzw. 2 (lub 4) Księga Ezdrasza, dzieło apokryficzne, wymienia 24 Księgi. Oba zestawienia w zasadzie mówią o tym samym zbiorze, a różnice wynikają z odmiennego sposobu liczenia poszczególnych Ksiąg. Hebrajski kanon obejmował więc: Torę - Pięcioksiąg Mojżeszowy Newiim - czyli Proroków. Wydzielano przy tym liczone odrębnie Księgi proroków starszych: Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską (jako jedna Księga Samuela i jedna Królewska), i proroków młodszych: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela oraz Księgę dwunastu proroków mniejszych (która we współczesnych Bibliach rozbita jest na 12 Ksiąg) Ketuwim - czyli Pisma, w skłąd których weszły Psalmy, Księga Hioba, Przypowieści, tzw. Megilot - czyli zwoje (Księgi Rut, Pieśń nad Pieśniami, Koheleta, Treny, Estery) oraz księgi Ezdrasza, Daniela, 1 i 2 Kronik. Sytuacja kanonu...
Źródło: oczekiwanie.fora.pl/a/a,12.html


Temat: Kazirodztwo
...ciężarne rozprute." Księga Liczb 31. 7 7 "Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana, wyruszyli przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. Księga Liczb 31. 17 17 Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. 18 Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu." 1 Księga Samuela 15.2 3 Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka i obłożysz klątwą wszystko, co jest jego własnością; nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce,wielbłądy i osły." Tylko nie mów "wyrwane z kontekstu" bez względu na powód - bóg jednak czasem kazał zabijać zatem był źródłem zła. O zabójstwach w których szatan maczał palce w...
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=2620


Temat: Sen?
To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza (Pierwsza Księga Samuela) zawisł w próżni gdzieś miedzy nadirem a zenitem oślepiony wspomnieniami wczorajszego blichtru tam w dole rodził się drugi świat bez niego i na pohybel z dali dochodziły ostatnie takty nie pamiętał czy to były łzy może tylko poświata przysłoniła bramy zanim pierwszy promień wydarł go z czeluści szeolu* patrząc w stronę słońca drżącym wzrokiem powitał...
Źródło: gniot.fora.pl/a/a,2576.html


Temat: Biblia a Ufo (ks. Ezechiela i inne) Hoodys Files odcinek 7
...Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. (ks. Wyjścia 25, 22) Czyżby Arka była nadajnikiem, za którego pośrednictwem "Bóg" porozumiewał się z Mojżeszem? Jak wiadomo była ona często otoczona iskrami. Zostały przekazane dokładne wskazówki dotyczące przenoszenia i sposobu ubioru ludzi, którzy ją trzymali. Natomiast podczas transportu na rozkaz Dawida, (Druga Księga Samuela, 6) Uzza niechcący dotknął Arki i upadł porażony. Wynika z tego, że była ona naładowana elektrycznością. Złote płytki tworzyły kondensator, a cheruby pełniły funkcję magnesu. W ten sposób powstał jakiś rodzaj głośnika radiowego. Dokładny opis budowy można odnaleźć w "Biblii". (Cytaty pochodzą z "Biblii Tysiąclecia", wydanie III) Spis wszystkich odcinków:...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=81894


Temat: Jestem w kropce...
Dla lepszej janości źródeł podaj ich pełną nazwę. Niech moderator je wstawi Dziwny wymóg. W każdej pozycji odwołującej się do Biblii stosuje się podobny format. Sdz – Księga Sędziów. Ps – Księga Psalmów. Pwt – Księga Powtórzonego Prawa. Ex – Księga wyjścia. 2 Sam – Druga Księga Samuela. 1 Krn – Pierwsza Księga Kronik.
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=88


Temat: Ruach HaKodesz - On czy ONA ?
...w nim, i przekazal go owym siedemdziesieciu starszym. A gdy spoczal na nich DUCH, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtorzylo sie to jednak. Psalm 104:30 …Stwarzasz je, gdy slesz SWEGO DUCHA, i odnawiasz oblicze Ziemi. Ksiega Izajasza 42:1 …Oto MOJ Sluga, ktorego podtrzymuje, Wybrany MOJ, w ktorym MAM upodobanie. Sprawilem, ze DUCH MOJ na Nim spoczal; …48:16 …Tak wiec teraz PAN BOG poslal Mnie ze SWOIM DUCHEM. Pierwsza Ksiega Samuela 16:13-14 …Wzial wiec Samuel rog z oliwa i namascil go posrodku jego braci. Od tego dnia DUCH PANSKI opanowal Dawida…14. Saula natomiast opuscil DUCH PANSKI, a opetal go duch zly zeslany przez PANA. Pierwsza Krolewska 22:23 …Oto dlatego teraz PAN wlozyl ducha klamstwa w usta tych wszystkich twoich prorokow…. Ksiega Zachariasza 4:6 …Nie sila, nie moc, ale DUCH MOJ dokonczy dziela – mowi PAN...
Źródło: jezuschrystuspanem.fora.pl/a/a,244.html


Temat: Philosophic
...obrazach, ale jego działanie wprost przeciwnie. Kolejną rzeczą podkreślającą transcendencję Boga jest bliskość Jahwe i jednoczesna niemożliwość patrzenia na niego. W oparciu o zjawiska objawienia opisane w Biblii można nadać Bogu pewne charakterystyczne cechy. Te cechy można nazwać (za św. Tomaszem) „imionami”. Wśród nich wyróżnia się: świętość – określenie bycia Bogiem (Księga Ozeasza, Księga Izajasza, 1 Księga Samuela, Księga Kapłańska), chwała (kabod, doxa) – Bóg poprzez znaki pozwala widzieć swoją chwałę, światło (Księga Psalmów) – najlepiej ujmuje to, co boskie, piękność (Księga Psalmów, Księga Izajasza), król (Księga Izajasza) – Królestwo Boże, Jahwe król Izraela (Księga Psalmów, Księga Izajasza). Pojęcie osoby Boga wprowadzone jest przez filozofię, w Biblii pojęcia osoby nie ma. Monoteizm...
Źródło: slipknot1.pl/forums/index.php?showtopic=10937


Temat: Jestem w kropce...
...obcym bogom!, których nie znacie - (15) przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, (16) mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Ex(Księga wyjścia) 15 (3) Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię Jego. Ps(Księga Psalmów) 106 (34) Nie wytracili narodów, jak im to Pan nakazał. 2 Sam(Druga Księga Samuela) 22 (38 ) Ścigam mych wrogów i niszczę, a nie wracam, póki nie zginęli. (39) Pobiłem ich - nie mogli się podnieść: upadli pod moje stopy. 2 Sam(Druga
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=88


Temat: Egzaminy z doktryn - pytania, terminy - temat zbiorczy
No to tak, mysliciele z wykladow (ci o ktorych mam wiecej niz dwa zdania): na poczatku bylo... slowo (czyli I Ksiega Samuela - ST) i dalej... Platon, Arystoteles, Polibiusz, Cyceron, Seneka, Leon I, Ambrozy (jedno zdanie ledwie mam), św. Augustyn, Gelazy, Grzegorz VII, ci od papalizmu (hurtowo wymienieni, m.in. Innocenty III, Hugo ze św. Wiktora), stanowisko hierokratyczne (Innocenty IV, Idzi Rzymianin, Ptolemeusz z Lukki), koncyliaryzm (Gerson, d'Ailly, Zabarella), chlopcy z Salamanki (de Vitoria, Mariana, Suarez, Bellarmine), Machiavelli, Hobbes,...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,160.html


Temat:
...nieśmiertelny, nieskończony ( Księga Powtórzonego Prawa 33:27; Psalm 90:2; 1List św. Pawła do Tymoteusza 1:17). Bóg jest stały, co oznacza, że nie zmienia się. Oznacza to też, że jest godny zaufania i można na nim polegać (Księga Malachiasza 3:6; Księga Liczb 23:19; Psalm 102:26,27). Nie można go porównać z nikim innym, co oznacza, że niczyje dzieła czy natura nie są porównywalne z Jego dziełami i naturą; jest niezrównany i doskonały (2 Księga Samuela 7:22; Psalm 86:8; Księga Izajasza 40:25; Ewangelia wg św. Mateusza 5:4. Bóg jest niezbadany, co oznacza, że jest on niezgłębiony, nieprzenikniony, całkowicie ponad nasze zrozumienie (Księga Izajasza 40:28; Psalm 145; List św. Pawła do Rzymian 11:33,34). Bóg jest sprawiedliwy. Oznacza to, że nie ma ulubieńców, którym okazywałby jakieś szczególne względy ( 32:4; Psalm 18:30). Bóg jest wszechmocny, ma moc...
Źródło: wierzacychrzescijanin.fora.pl/a/a,453.html


Temat: Sacrum a muzyka liturgiczna
...Jubal; od niego to pochodzą wszyscy grający na cytrze i na flecie (Rdz 4, 19-22). Według W. Kurzschenkel`a biblijne przedstawienie początków muzyki w prahistorii ludzkości stanowi dowód na jej dowartościowanie i uznanie przez lud Izraela za nieodłączny element ludzkiego życia. Poszukując rodowodu praktyk muzycznych w kulcie, J. Waloszek zwraca uwagę na fakt znamienny, przypisywania ich autorstwa królowi izraelskiemu Dawidowi. Księga Samuela nazywa go śpiewakiem psalmów Izraela . Staje się więc Dawid w Biblii sprawcą ceremoniału kultycznego. Księga Kronik, w relacji przeniesienia Arki Przymierza do Jerozolimy podaje: Ustanowił przed Arką Pańską niektórych lewitów z obsługi, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraelowego: Asafa przełożonym, Zachariasza jego zastępcą, potem Uzzjela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza,...
Źródło: kulturamuzyczna.fora.pl/a/a,90.html


Temat:
...i dziesiąta księga historyczna Pisma świętego. W kanonie hebrajskim są częścią zbioru Proroków Wcześniejszych. Początkowo stanowiły całość. W Septuagincie i Wulgacie, które wprowadziły podział dzieła na dwie części, występują pod nazwą Pierwszej i Drugiej Księgi Królewskiej. Czas powstania dzieła przypada na okres pomiędzy podziałem królestwa Salomona (930 r. przed Chr.) a upadkiem Judy (587 r. przed Chr.). Pierwsza Księga Samuela opisuje narodzenie, powołanie i działalność ostatniego sędziego (Samuela), namaszczenie Saula na pierwszego króla Izraela, jego panowanie i konflikty z młodym Dawidem (synem Jessego Betlejemity namaszczonego przez Samuela z polecenia Boga na króla) oraz początek wojen z Filistynami (m.in. pokonanie Goliata). Księga kończy się opisem śmierci Saula i jego syna Jonatana (przyjaciela Dawida). Druga zawiera opis...
Źródło: fkatolicyzm.fora.pl/a/a,17.html